Wikdahl.se

Carl-Erik Wikdahl – en presentation

1957 färdig civilingenjör på Teknisk Fysik, KTH

1957 – 1969 Experimentell reaktorfysik vid AB Atomenergi

1969 – 1979 Driftavdelningen vid kärnkraftverket i Oskarshamn med ansvar för bränsle, reaktorhärd och strålskydd.

1979 – 1980 Ansvarig för information inom AB Kärnkraft, AKK, om Harrisburgolyckan och inför folkomröstningen.

1980 – 1988 Informationschef vid OKG

Sedan 1988 verksam i eget företag med inriktning på strategisk analys av information inom energiområdet, med tonvikt på kärnkraft.

Sedan starten 1986 medlem av Analysgruppen vid KSU, som publicerat en rad faktarapporter om kärnkraft (se ”Publikationer”).

Lämnade Analysgruppen vid årsskiftet 2010/2011.
carlerik3.jpg"Ekologisk bränslecykel"

Coyright 2011 wikdahl.se